Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.
Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

Poręczenia wadiów przetargowych


Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy oferuje przedsiębiorcom poręczenie zapłaty wadium. Poręczenie to udzielane jest za podmioty przystępujące do przetargu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium.

Poręczenie posiada identyczną skuteczność prawną jak wpłata wadium w formie pieniężnej.


CO OFERUJEMY?

 • pakiet poręczeń wadialnych - łączny limit poręczeń wadialnych o jakie może wnioskować przedsiębiorca
  -
  do wykorzystania przez okres 12 miesięcy
  - do wysokości 1 mln zł

 • pojedyncze poręczenia - udzielane w ramach pakietu wadialnego
  - na okres do 90 dni
  - do wysokości 1 mln zł

W przypadku zapotrzebowania na większą kwotę, istnieje możliwość uzyskania pakietu poręczeń wadialnych lub pojedynczego poręczenia do wysokości 1 mln 250 tys. zł w ramach umowy konsorcjalnej zawartej wraz z Bielskim Funduszem Projektów Kapitałowych Sp. z o.o.


PRZYKŁADOWY PAKIET PORĘCZEŃ WADIALNYCHPodane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: