Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.
Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

Maksymalna kwota poręczenia


Maksymalna kwota poręczenia, którego może udzielić ŚRFP, różni się w zależności od instytucji finansującej.

Banki współpracujące z ŚRFP:

                                       NAZWA BANKU
    MAKSYMALNA KWOTA PORĘCZENIA
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.                          600 000 zł
Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP S.A.)                                      900 000 zł
Bank Pekao S.A.                          300 000 zł
ING Bank Śląski S.A.                          300 000 zł *
ESBANK Bank Spółdzielczy                          300 000 zł *
Bank Ochrony Środowiska S.A. - Centrum Korporacyjne                       1 000 000 zł
Bank Ochrony Środowiska S.A. - Oddział w Katowicach                          300 000 zł
Bank Spółdzielczy w Tychach                          300 000 zł
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie                       1 000 000 zł
Getin Noble Bank S.A.                       1 000 000 zł
Śląski Bank Spółdzielczy "SILESIA" w Katowicach                          300 000 zł
SGB-Bank S.A.                          800 000 zł
Bank Spółdzielczy w Zatorze                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Porąbce                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Leśnicy                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Będzinie                       1 000 000 zł
Krakowski Bank Spółdzielczy                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Jaworznie                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Ustroniu                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Żorach                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach                       1 000 000 zł
Rybnicki Bank Spółdzielczy                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Pszczynie                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Tworogu                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Raciborzu                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Cieszynie                       1 000 000 zł
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie                       1 000 000 zł
Bank Spółdzielczy w Koszęcinie                       1 000 000 zł


Fundusze Pożyczkowe współpracujące z ŚRFP:

                                    NAZWA FUNDUSZU
    MAKSYMALNA KWOTA PORĘCZENIA
Górnośląska Agencja Promocji i Rozwoju Sp. z o.o.                          200 000 zł
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach                          250 000 zł
Stowarzyszenie "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości"                                            100 000 zł
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.                          300 000 zł
Fundusz Górnośląski S.A.                          300 000 zł
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.                          500 000 zł
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.                          500 000 zł
Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o.o.                          400 000 zł

* kwota powyżej 300 000 zł po wyrażeniu zgody przez Zarząd Funduszu

Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: