Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.
Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

Poręczenia leasingów


WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ

Fundusz udziela poręczeń spłaty leasingów przedsiębiorcom, którzy:

  • posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (zatrudnienie poniżej 250 pracowników oraz suma bilansowa < 43 mln euro lub obroty < 50 mln euro)
  • posiadają zarejestrowaną siedzibę lub prowadzą inwestycje na terenie województwa śląskiego
  • prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy


ZASADY UDZIELANIA PORĘCZEŃ

  • zabezpieczenie do 80% wartości finansowania
  • do wysokości nawet 500 tys. zł
  • okres zabezpieczenia do 5 lat


CENNIK

PRZEDZIAŁ PROCENTOWY PORĘCZENIA
OKRES PORĘCZENIA DO 24 M-CY OKRES PORĘCZENIA POWYŻEJ 24 DO 36 M-CY
OKRES PORĘCZENIA POWYŻEJ 36 DO 48 M-CY OKRES PORĘCZENIA POWYŻEJ 48 M-CY
Od 1 do 20%
0,80% 1,00% 1,20% 1,60%
Od 20 do 40%
1,00% 1,20% 1,40% 1,80%
od 40 do 60%
1,20% 1,40% 1,60% 2,00%
Powyżej 60%
1,40% 1,60% 1,80% 2,20%
  • Prowizja obliczana jest jako stawka procentowa liczona od kwoty poręczenia
  • Opłata pobierana jest jednorazowo i płatna za cały okres poręczenia


DO POBRANIA

Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: