Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.
Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

Poręczenia pomostowe


Poręczenia pomostowe mogą zostać udzielone maksymalnie do kwoty, obowiązującej w umowie pomiędzy Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o. a daną instytucją finansującą, na zasadzie jednej z dwóch procedur:

  • Procedura szybka – dotyczy poręczeń udzielanych na okres dwóch tygodni
  • Procedura standardowa – dotyczy poręczeń udzielanych na okres dwóch miesięcy
     
  1. Poręczenie pomostowe udzielone jest na okres, który zależny jest od wybranej procedury. Po upływie terminu poręczenie może zostać przedłużone na kolejny okres.
  2. Poręczenia pomostowe mogą być także wykorzystywane w trakcie trwania kredytu.
  3. Decyzja o udzieleniu poręczenia zapada po maksymalnie 2 dniach roboczych, od daty złożenia kompletnej dokumentacji.
  4. Prowizja obliczana jest jako stawka procentowa liczona od kwoty poręczenia.
  5. Pozostałe warunki udzielania poręczeń pomostowych są tożsame z warunkami udzielania poręczeń w trybie normalnym (SPO).
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: