Dokumenty do pobrania

KOPALNIA BIZNESU!
– bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie
po 1 marca 2020 r.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

REKRUTACJA DO PROJEKTU

BEZZWROTNA DOTACJA I FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE

ZABEZPIECZENIA BEZZWROTNEJ DOTACJI I FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO