Dokumenty do pobrania

KOPALNIA BIZNESU!
– bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie
po 1 marca 2020 r.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

REKRUTACJA DO PROJEKTU

BEZZWROTNA DOTACJA I FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE

_REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH – obowiązuje od 15.04.2021

Zał. 1 BIZNESPLAN – WORD

Zał. 1 BIZNESPLAN – ODT [zaleca się edycję pliku z wykorzystaniem programu „dokument google” dostępny na dysku google]

Zał. 1 BIZNESPLAN – PDF

ZABEZPIECZENIA BEZZWROTNEJ DOTACJI I FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO