Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. DRUKU ULOTEK REKLAMOWYCH

2014-05-26
ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. DRUKU ULOTEK REKLAMOWYCH
Zwracamy się z prośbą o wycenę wykonania oraz dostawy 1.000 szt. dwustronnych ulotek reklamowych wg projektu zamawiającego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
Wykonanie oraz dostawa 1.000 szt. dwustronnych ulotek reklamowych, zgodnie z projektem oraz wymaganiami zamawiającego.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
Zwracamy się z prośbą o wycenę wykonania oraz dostawy 1.000 szt. dwustronnych ulotek reklamowych wg projektu zamawiającego.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

•    Technologia druku: druk offsetowy
•    Nakład: 1.000 szt.         
•    Rozmiar: DL (99 x 210 mm)
•    Papier: kreda biała mat 250 g/m2
•    Nadruk: 4+4 (przód i tył pełny kolor) 

Prosimy o podanie ceny netto zawierającej w sobie transport gotowego wyrobu do siedziby zamawiającego.

Ponadto do oferty musi zostać dołączona informacja o terminie realizacji zamówienia.

PLIK ULOTKI DO DRUKU DO POBRANIA TUTAJ

•    Format 210x99 mm po obcięciu
•    W pliku dodane po 5 mm spadów z każdej strony
•    Zaznaczone linie cięcia

Makiety przedstawiające żądany efekt końcowy po przycięciu do odpowiedniego formatu można pobrać poniżej:

makieta ulotka PRZÓD

makieta ulotka TYŁ


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:


Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl, w terminie do dnia 28 maja 2014 r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Ulotki reklamowe”.


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 30 maja 2014 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, w tym do odstąpienia od realizacji zamówienia. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: