Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH

2014-03-14
ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zaprasza do przesyłania ofert zakupu urządzeń odlewniczych.

I. SPRZEDAJĄCY:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
ul. Astrów 10
40-045 Katowice

Tel. (32) 785-85-85
Fax (32) 785-88-16

e-mail: biuro@rfp.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zaprasza do przesyłania ofert cenowych zakupu urządzeń:

1)    Formy do odlewania elementów z betonu polimerowego produkcji firmy B+S GmbH (Niemcy) o średnicy 2200 mm, rok produkcji 2012, masa 8385 kg,

2)    Formy do odlewania elementów z betonu polimerowego produkcji firmy B+S GmbH (Niemcy) o średnicy 1200 mm, rok produkcji 2012, masa 4890 kg,

3)    4 szt. przenośnika kubełkowego kołyskowego typu SEB 05 produkcji firmy WIESE GmbH, służące do zasilania w materiały sypkie maszyny odlewniczej do betonu polimerowego KSA150F.

Urządzenia stanowiły zabezpieczenie jednej z transakcji naszej firmy. Fundusz Poręczeniowy jest instytucją oferującą usługi wyłącznie o charakterze finansowym, dlatego też jesteśmy w stanie zaoferować bardzo duży upust cenowy w stosunku do pierwotnej ceny zakupu. Rozważona zostanie każda propozycja. Preferujemy oferty na zakup wszystkich urządzeń.

ZDJĘCIE FORMY 2200

ZDJĘCIE FORMY 1200

ZDJĘCIE PRZENOŚNIKÓW

Po uprzednim uzgodnieniu terminu istnieje możliwość osobistego obejrzenia urządzeń.

NINIEJSZA OFERTA TO MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU URZADZEŃ PO BARDZO ATRAKCYJNEJ CENIE!

III. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty cenowe dotyczące zakupu w/w towarów można składać:

a)       pocztą elektroniczną na adres biuro@rfp.pl

b)       listownie na adres: ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice

c)       osobiście w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice

w terminie do dnia 21 marca 2014 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Urządzenia odlewnicze”.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową, najpóźniej w dniu 28 marca 2014 r.

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w tym również odstąpienia od sprzedaży.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: