Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SPRZEDAŻY TOWARÓW O CHARAKTERZE ELEKTROTECHNICZNYM

2014-02-04
ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SPRZEDAŻY TOWARÓW O CHARAKTERZE ELEKTROTECHNICZNYM
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zaprasza do przesyłania ofert zakupu towarów o charakterze elektrotechnicznym.

I. SPRZEDAJĄCY:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
ul. Astrów 10
40-045 Katowice

Tel. (32) 785-85-85
Fax (32) 785-88-16

e-mail: biuro@rfp.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zaprasza do przesyłania ofert cenowych zakupu towarów o charakterze elektrotechnicznym, będących własnością spółki.

Towary stanowiły zabezpieczenie jednej z transakcji naszej firmy. Fundusz Poręczeniowy jest instytucją oferującą usługi wyłącznie o charakterze finansowym, dlatego też jesteśmy w stanie zaoferować bardzo duży upust cenowy w stosunku do pierwotnej ceny zakupu. Rozważona zostanie każda propozycja.

Całość zapasów została zinwentaryzowana. W przeważającej mierze są to źródła światła wraz z osprzętem. Szczegółowy wykaz wraz z dokumentacją fotograficzną dostępne są do pobrania poniżej:

ZESTAWIENIE ZAPASÓW

ZDJĘCIE 1

ZDJĘCIE 2

ZDJĘCIE 3

ZDJĘCIE 4

Po uprzednim uzgodnieniu terminu istnieje możliwość osobistego obejrzenia.

NINIEJSZA OFERTA TO MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU TOWARÓW PO BARDZO ATRAKCYJNEJ CENIE!

Preferowane będą oferty dotyczące zakupu całości zbioru.

III. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty cenowe dotyczące zakupu w/w towarów można składać:

a)       pocztą elektroniczną na adres biuro@rfp.pl

b)       listownie na adres: ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice,

c)       osobiście w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice

z dopiskiem: „Zapasy magazynowe”.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

O wynikach postępowania jego uczestnicy będą na bieżąco informowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową. Istnieje możliwość negocjacji ceny.

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w tym również odstąpienia od sprzedaży.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: