Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

2013-11-25
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa artykułów biurowych, zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o.,
ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres: biuro@rfp.pl, w terminie do dnia 29 listopada
2013 r. do godziny 16.00
, z dopiskiem: „Artykuły biurowe”.

Kompletną treść zapytania znajdą Państwo tutaj.
Aby pobrać Fromularz cenowy do zapytania ofertowego kliknij tutaj.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: