Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE TOREB REKLAMOWYCH

2013-10-15
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE TOREB REKLAMOWYCH
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 500 szt. toreb reklamowych, zgodnie z projektem oraz wymaganiami zamawiającego.

Zapytanie ofertowe na wykonanie toreb reklamowych

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie oraz dostawa 500 szt. toreb reklamowych, zgodnie z projektem oraz wymaganiami zamawiającego.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą o wycenę wykonania oraz dostawy 500 szt. toreb reklamowych, wg projektu zamawiającego (w załączeniu).

Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

·         Nakład:  500 szt.        

·         Rozmiar:

- szerokość: 23-24 cm

- wysokość: 34-36 cm

- głębokość: 10-12 cm

·         Papier:  kreda 170g / laminowanie mat

·         Nadruk: CMYK

·         Nadruk zewnętrzny: dwustronny

·         Nadruk wewnętrzny:  brak

·         Wzmocniona zakładka/krawędź górna  i dno torby

·         Uchwyt: sznurek

 

PROJEKT TORBY:

·         >> NADRUK STR. 1 <<

·         >> NADRUK STR. 2 <<

·         >> PROJEKT CAŁOŚĆ <<

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl, w terminie do dnia
22 października 2013 r. do godziny 16.00 z dopiskiem: „Torby reklamowe”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 30 października 2013 r.

Wymagamy przesłania wzorcowej torby reklamowej z ustalonym nadrukiem przed terminem dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania produktu zastrzegamy sobie prawo do zmiany wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: