Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie wadium, obsługującej proces udzielania poręczeń wadialnych oraz generującej wyniki analizy fin.

2013-07-16
Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie wadium, obsługującej proces udzielania poręczeń wadialnych oraz generującej wyniki analizy fin.
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie internetowej aplikacji obsługującej proces udzielania poręczeń wadium oraz generującej wyniki analizy finansowej współpracującej z elektronicznym formularzem wniosku o udzielenie poręczenia składanym poprzez strony WWW Funduszu.

Kompletną treść zapytania znajdą Państwo tutaj.

 

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 31 lipca 2013r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie aplikacji umożliwiającejzłożenie wniosku o poręczenie wadium,obsługującej proces udzielania poręczeń wadialnych oraz generującej wyniki analizy finansowej”.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 07 sierpnia 2013r.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: