Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych

2019-03-25
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych
Przedmiotem zapytania jest dostawa artykułów biurowych dla Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo TUTAJ.

Fromularz cenowy do zapytania ofertowego: format .doc, format .pdf.

Ofertę należy przesłać mailem na adres: annac@rfp.pl lub listownie albo złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice albo przesłać, w terminie do dnia 28 marca 2019r. do godziny 12:00, z dopiskiem: „Artykuły biurowe”.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: