Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę ulotek

2018-09-18
Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę ulotek
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące druku i dostawy ulotek zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo TUTAJ.

Fromularz cenowy do zapytania ofertowego: format .doc, format .pdf.

Ofertę należy złożyć na załączonym FORMULARZU CENOWYM w formie wiadomości e-mail na adres annac@rfp.pl albo przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, w terminie do dnia 26 września 2018 r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Oferta na druk ulotek”.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: