Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - OFERTA WSPÓŁPRACY – POŚREDNIK FINANSOWY

2012-11-13
OFERTA WSPÓŁPRACY – POŚREDNIK FINANSOWY
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert współpracy w zakresie udzielania poręczeń kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego.

OFERTA WSPÓŁPRACY – POŚREDNIK FINANSOWY

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert współpracy w zakresie udzielania poręczeń kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego.

 

Wymagania dla Pośrednika Finansowego:

-        aktywna działalność na rynku finansowym,

-        współpraca (na podstawie obowiązującej umowy) z bankami i instytucjami finansowymi, z którymi współpracuje ŚRFP,

-        dostarczenie do siedziby ŚRFP aktualnych danych rejestrowych, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz zaświadczenia o niekaralności.

 

Forma współpracy:  umowa cywilno – prawna

Wynagrodzenie:  indywidualnie negocjowane z Pośrednikiem.

 

MIEJSCE I SKŁADANIA OFERT:

Ofertę współpracy należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres karolinal@rfp.pl, z dopiskiem: „Pośrednik Finansowy”.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: