Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - Zapytanie ofertowe na zakup, wykonanie nadruku i dostarczenie Pamięci Flash USB (Pendrive)

2017-12-01
Zapytanie ofertowe na zakup, wykonanie nadruku i dostarczenie Pamięci Flash USB (Pendrive)
Zakup, wykonanie nadruku i dostarczenie 100 szt. pamięci Flash USB (Pendrive), zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo tutaj.

Ofertę prosimy przedstawić na formularzu cenowym (format .doc, format .pdf).

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, lub przesłać mailem na adres annac@rfp.pl, w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r. do godziny 16.00 z dopiskiem: „Pendrive”.

Ofertę prosimy składać na załączonym formularzu cenowym.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: