Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - Zapytanie ofertowe na wykonanie zmian w Elektronicznym Systemie Obsługi Poręczeń

2017-11-20
Zapytanie ofertowe na wykonanie zmian w Elektronicznym Systemie Obsługi Poręczeń
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie zmian w Elektronicznym Systemie Obsługi Poręczeń (ESOP) polegających na wprowadzeniu nowych oraz modyfikacji obecnie istniejących modułów przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego

Kompletną treść zapytania znajdą Państwo TUTAJ.

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. do godziny 16.00 z dopiskiem: „Oferta na dokonanie zmian w ESOP”.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 30 listopada 2017 r.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: