Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę wizytówek

2017-08-18
Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę wizytówek
Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa łącznie 550 szt. wizytówek (7 wzorów), zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo tutaj.

Ofertę prosimy przedstawić na formularzu cenowym (format .docformat .pdf).

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl, w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 r. do godziny 12.00 z dopiskiem "Oferta na druk wizytówek".powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: