Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.
Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim oraz krajowym

2017-07-25
Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim oraz krajowym
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu!

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu pt. "Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim (oznakowanie CE) oraz w systemie krajowym", które odbędzie się dnia 27.07.2017 r. w Katowicach w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18, w godz. od 10.00 do 15.00.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym i wymaganiami dla producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów. Zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do producentów (również ich upoważnionych przedstawicieli), eksporterów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych, jak również do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, dotyczącego wyrobów budowlanych. Seminarium poprowadzi specjalista "ZETOM" Katowice.

Aby zgłosić udział w spotkaniu, prosimy wypełnić i odesłać załączoną kartę uczestnictwa na adres poczty elektronicznej enterprise@oddzial.fgsa.pl do dnia 26.07.2017 do godz.12.00.

Uwaga: przesłanie wypełnionej Karty Uczestnictwa oraz otrzymanie zwrotnie potwierdzenia udziału (na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu) jest warunkiem uczestniczenia w seminarium.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Do pobrania:

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu:
(32) 72 85 828, 72 85 829

https://www.enterprise.fgsa.pl/?p=/pl/aktualnosci_3/006

Zapraszamy!powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: