Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.
Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw

2017-05-16
Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. zaprasza na bezpłatne seminarium pt. „Nowe narzędzia = nowe możliwości. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw oraz inne możliwości wykorzystania środków EFS dla rozwoju przedsiębiorstwa”.

Seminarium odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18 w Katowicach  w godz. od 12.00 do 15.30.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną tematy związane z pozyskiwaniem wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój zasobów ludzkich w firmie, w tym  nowy system korzystania ze środków unijnych przeznaczonych na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej  przedsiębiorstw.  Przedstawimy Państwu założenia systemu popytowego finansowania usług szkoleniowych i doradczych (PSF) w kontekście rzeczywistych potrzeb rozwojowych firmy oraz praktyczne możliwości wykorzystania Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Przypomnimy również inne możliwości wykorzystania środków z EFS przy zakładaniu i prowadzeniu firmy.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedsiębiorców z woj. śląskiego. Udział w seminarium jest bezpłatny!

Spotkanie poprowadzą specjaliści z Funduszu Górnośląskiego S.A., który jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w województwie śląskim w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” dysponuje kwotą prawie 180 mln zł na dofinansowanie szkoleń i doradztwa (Usług Rozwojowych) dla MŚP.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest wypełnienie Karty Uczestnictwa i przesłanie jej na adres poczty elektronicznej: enterprise@oddzial.fgsa.pl najpóźniej do dnia 23 maja 2017 r.

Pliki do pobrania:powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: