Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ DYSKU TWARDEGO ORAZ SERWERA PLIKÓW

2017-03-02
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ DYSKU TWARDEGO ORAZ SERWERA PLIKÓW
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu wewnętrznego dysku twardego i serwera plików do siedziby ŚRFP Sp. z o.o.

Kompletną treść zapytania ofertowego oraz szczegółowe parametry urządzeń znajdą Państwo tutaj (pdf).

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 9 marca 2017 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Oferta na dostawę dysku i serwera plików”.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


WADIA do przetargów -> więcej informacji tutaj
powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: