Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

2016-02-25
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa artykułów biurowych, zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Kompletną treść zapytania znajdą Państwo TUTAJ.

Fromularz cenowy do zapytania ofertowego znajdą Państwo TUTAJ.

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice albo przesłać mailem na adres: biuro@rfp.pl, w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Artykuły biurowe”.
 powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: