Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ TONERA/-ÓW DO DRUKARKI HP LaserJet Pro 400

2016-01-18
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ TONERA/-ÓW DO DRUKARKI HP LaserJet Pro 400
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu tonera/-ów do drukarki HP LaserJet Pro 400.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo tutaj.

Fromularz cenowy do zapytania ofertowego: format .pdf, format .doc.

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 21 stycznia 2016 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Tonery HP”.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: