Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYKONANIA USŁUGI CATERINGOWEJ

2015-03-05
ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYKONANIA USŁUGI CATERINGOWEJ
Przedmiotem zapytania jest obsługa cateringowa dwóch szkoleń realizowanych w ramach projektu „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kompletną treść zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty znajdą Państwo TUTAJ.

Formularz oferty należy przesłać listownie, złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, w Katowicach, ul. Astrów 10 lub przesłać mailem na adres biuro@uslugadoradcza.pl w terminie do dnia 13 marca 2015r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie usługi cateringowej na potrzeby projektu „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 16 marca 2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: